Big data, real time marketing, content marketing – nye begreber der rummer nye muligheder

I disse år bliver der brugt, og i visse tilfælde spildt, rigtig mange ressourcer på de nye discipliner, der udspringer af de digitale platforme. Som ved alt andet, er det i et velbegrundet HVORFOR, der afgør, hvordan man bør investere sine ressourcer. Denne øvelse begrænses alt for mange steder til argumentationen om, at er vi ikke med på den nye bølge, er vi døde om nogle år.

Teknologien gør det i dag muligt at indsamle og arbejde med data i en uhørt høj grad. 1:1 kommunikation er nu engang mere effektiv end massekommunikation, og med de rette algoritmer bliver det muligt at kommunikere væsentligt mere målrettet. Den helt store landvinding ved at arbejde med digitale data er, at det giver os en ny og relevant viden om HVOR og HVORNÅR. Men har vi ikke styr på HVEM, HVAD og HVORFOR, så ender det let med at blive mere data end kommunikation.

Relevans har altid været essensen af effektiv kommunikation

Det er det indhold, du kommer i din kommunikation, der afgør, om du bliver opfattet relevant og interessant. Har du ikke styr på den indre logik – altså din målgruppes ønsker, behov og parathed, så kan du have nok så fantastiske data. Mulighederne for at øge effekten af din kommunikation stiger markant, i det øjeblik du kan ’tracke’ eksisterende og potentielle kunders informations-søgning, præferencer og adfærd. Med ét kan du udvikle en segmentering baseret på reelle behov og derpå starte en relevant dialog ud fra hvor kunden er i processen.

’Insights’ er og bliver kernekompetencen, når der skal skabes relevant og vedrørende kommunikation. Der skal tænkes ’historier’, før der tænkes ’data’. Og så er vi tilbage til de gode traditionelle kommunikationsredskaber. Få kortlagt de ’tankebobler’ du skal navigere efter. Hvad er de rationelle og emotionelle drivers. Hvem skal vi være noget for og hvornår. De digitale platforme har allerede ændret ved paradigmerne i mange brancher. Blot kravene til segmentering og mulighederne for at følge kunderne gennem hele værdikæden udfordrer den måde, mange virksomheder hidtil har arbejdet med kommunikation på.

Hvor langt er du i dine overvejelser?

Det vigtige er at se de digitale discipliner med forretningsmæssige briller. Reelt er det fortsat de traditionelle salgs- og marketing værktøj, der skal pudses af. Udgangspunktet er kundernes adfærd og motiver, og det er i dette perspektiv vi stiller skarpt på muligheder og begrænsninger ved Big Data. Øvelsen er at stille sig de rigtige spørgsmål, for det er forudsætningen for gode svar. Byd gerne ind med dine erfaringer og synspunkter. Målet med denne blog er at gøre os alle klogere.