Virksomhedsledelse i Talfacismens tyranni

MaalStyrer

Når tal erstatter den sunde fornuft - om regnearkskulturen, mål, tro og motivation

Vækstmål og andre økonomiske nøgletal har i mange år været omdrejningspunktet for moderne virksomhedsledelse. I dag bliver mange virksomheder styret efter en tidshorisont på et kvartalsregnskab med den konsekvens, at virksomhederne ikke alene befinder sig i en økonomisk krise, men også en identitetskrise.

Problemet med denne ”benchmark-kultur” er, at den fjerner fokus fra det, som det i virkeligheden handler om, nemlig de medarbejdere, der reelt skaber bundlinjen. Ingen virksomhed bliver bedre end sine ansatte. Når indtjeningen udebliver, kan det reelt altid tilbageføres til nogle dispositioner, der er foretaget – eller ikke foretaget – i virksomheden. Dygtige og motiverede medarbejdere leverer som regel også det bedste stykke arbejde. Det er på individplanet den reelle kilde til de gode benchmark findes. Dette foredrag om virksomhedsledelse søger at åbne dørene for denne tankegang og flytte fokus fra ”tal” til ”medarbejder”.

Virksomhedernes vigtigste ’råstof’ er således de medarbejdere, der forvalter virksomhedens produktionsapparat, teknologi, kapital, kunde- og leverandørrelationer, mv. Altså midlerne til at nå målene. Og det er her fokus bør ligge, for det er jo indsatsen der afgør om målene nås. Succesrige virksomheder er kendetegnet ved en dygtig og visionær ledelse, en stærk kultur og et entydigt fokus på hvorhen og hvorfor.

Varighed: 1 time med efterfølgende debat

Forberedelse: 1/1 dag i virksomheden, hvor jeg interviewer 4-5 personer

Målgruppe: Ledelse og medarbejdere i konkrete virksomheder, der er åben for ny inspiration

Rekvisitter: 2 flipovers

Titel: I talfacismens tyranni - et foredrag om virksomhedsledelse.

For bookning af foredrag, ring eller skriv til Steen Bosebjerg:
Telefon 2221 4230 - Email: sb@bosebjerg.dk

”Som repræsentant for tal-kulturen gør det ondt at mærke Steens ’giftpile’. Vi var mange der følte os provokeret, og verden er altid mere nuanceret end et debatindlæg. Men der er ingen tvivl om, at Steen har fat i et meget essentielt problem, som vi alle bliver nødt til at forholde os til”

Michael Knudsen,
Partner i Deloitte

EKSEMPLER PÅ FOREDRAG

VAREMÆRKET
DIG!

Om gennemslagskraft og personlig branding

Alle mennesker er brands – uanset om vi vil være det eller ej. Vi kalder det i daglig tale personligheder, men principperne omkring branding af virksomheder og produkter, kan føres direkte over på mennesker. Branding handler netop om de signaler, vi udsender til vores omgivelser.

BRANDING SOM LEDELSESFILOSOFI

Om betydningen af et stærkt brand

Uanset om man arbejder strategisk med branding eller ej, har virksomheden, fra den dag den bliver navngivet et brand, og er således underkastet de spilleregler, der ligger i branding. Branding handler om identitet og vil man arbejde strategisk med branding, handler det om at opstille nogle rammer for sit brands adfærd...

NÅR TAL ERSTATTER
DEN SUNDE FORNUFT

Om regneark-kultur, mål, tro og motivation

Vækstmål og andre økonomiske nøgletal har i mange år været omdrejningspunktet for moderne virksomhedsledelse. I dag bliver mange virksomheder styret efter en tidshorisont på et kvartalsregnskab med den konsekvens, at virksomhederne ikke alene befinder sig i en økonomisk krise, men også en identitetskrise.