Al teamwork handler om energi

[row] [span8]
MaalStyrer

Det er, når energierne går op i en højere enhed, at vi for alvor performer

Hvordan skabes en vinderkultur med commitment, fokus og høj motivation? Hvordan opnår man, at nye tiltag bliver implementeret og ikke drukner i en hverdag med højt arbejdspres og besparelser? Hvordan gør vi vores chefer bedre og udvikler en kultur, hvor alle spiller for hinanden? Essentielle spørgsmål som ikke har standardsvar. Sammen skræddersyr vi et foredrag eller en workshop med de emner, der passer til Jeres situation og udfordringer. Ude til højre er et udpluk af temaer, vi kan tage udgangspunkt i.

Den, der bedst formår at sætte sig i sin kundes sted, er også den, der har de flest tilfredse kunder. At tænke og arbejde markedsorienteret er i dag et vilkår – det uanset om man arbejder i den private eller offentlige sektor. I mit objektiv er alle brancher P2P – people to people. Det er umådeligt svært at differentiere sig på produkt og serviceydelse. Derfor er det de immaterielle parametre, der driver konkurrencen. Og det er konkurrencen om såvel de gode kunder, de bedste medarbejdere og de rigtige historier.

Det kræver ikke de store akademiske forudsætninger at få medarbejdere til at performe. Alt teamwork handler om energier, og når energierne spiller sammen, vinder vi som regel også. En god chef skal kunne motivere, inspirere, forventningsafstemme, lytte, tage ansvar og frem for alt få teamet til at spille sammen. Det sammen kan man principielt sige om den gode kollega. For at blive god til det, kræver det en basal viden om, hvordan vi mennesker tænker og fungerer.

Ring eller skriv mig en mail, hvis du vil høre mere om et foredrag:
Steen Bosebjerg: Telefon: 2221 4230 – Email: sb@bosebjerg.dk

[/span8] [span4]

Smagsprøve:

[su_youtube url=”http://youtube.com/watch?v=M4qaXOKhEMA”] [/span4] [/row] [spacer] [spacer] [spacer] [row] [span12]

3 FOREDRAG MED KANT

[/span12] [/row] [row] [span4]

FIND GLÆDEN VED FORANDRINGER

Om energi, passion, følelser og humør

Forandring er formentlig den eneste konstant i denne verden. Desværre ses mange forandringer i et omkostningsparadigme, hvilket skaber unødvendig modstand. Potentialer skal udleves. Ellers ender vi med at få en gravsten, hvorpå der står ’muligheder intakt’. Alt dette starter med en stærk selvbevidsthed ...
[/span4] [span4]

BRANDING SOM LEDELSESFILOSOFI

Om betydningen af et stærkt brand

Uanset om man arbejder strategisk med branding eller ej, har virksomheden, fra den dag den bliver navngivet et brand, og er således underkastet de spilleregler, der ligger i branding. Branding handler om identitet og vil man arbejde strategisk med branding, handler det om at opstille nogle rammer for sit brands adfærd...
[/span4] [span4]

NÅR TAL ERSTATTER
DEN SUNDE FORNUFT

Om regneark-kultur, mål, tro og motivation

Vækstmål og andre økonomiske nøgletal har i mange år været omdrejningspunktet for moderne virksomhedsledelse. I dag bliver mange virksomheder styret efter en tidshorisont på et kvartalsregnskab med den konsekvens, at virksomhederne ikke alene befinder sig i en økonomisk krise, men også en identitetskrise.
[/span4] [/row]