“Man kan helt klart høre, at Steen er på hjemmebane. Der er virkelig noget at reflektere over. Samtidig er Steen provokerende og underholdningsværdien er i top. Afgjort et af de bedste indlæg, jeg har hørt de seneste år”

Mikael Baumbach,
Siemens Communications

“Som repræsentant for tal-kulturen gør det ondt at mærke Steens ’giftpile’. Vi var mange der følte os provokeret. Der er ingen tvivl om, at Steen har fat i et meget essentielt problem, som vi alle bliver nødt til at forholde os til”

Mikael Knudsen,
Partner i Deloitte

“Steen gav os en øjenåbner omkring den ensidige fokusering på finansielle mål og er forud for sin tid med sin holdning og idéer til, hvordan vi skaber mere reel værdi end den evindelige stræben efter bedre og bedre nøgletal”

Finn Borgquist,
CEO, Forbrugsforeningen

DU TILTRÆKKER DET, DU UDSTRÅLER - HVAD ER DIT ENERGIFELT?

’Law of Attraction’ har du sikkert hørt om. Men hvor god er du til at leve efter det? Vi udsender alle energier. Energi er kroppens sprog og er dermed non-verbalt. Energi er et centralt omdrejningspunkt for al interaktion mellem mennesker. Uanset om det er i parforholdet, på fodboldholdet eller på arbejdspladsen, er der energi i hver eneste tanke, handling og observation, vi gør os.

Energifelter kan måles. Nogle dage er vi på højfrekvente energier og andre dage på mere lavfrekvente. I dagligdagen kommer det til udtryk ved, at nogle gange lykkes ting lettere end andre. Sælgere oplever, at salg avler salg. Projektlederen oplever, at alle arbejder for hinanden. Chefen oplever, at medarbejdere tænker ud af boksen og tør udfordre. Ved at blive bevidst om den energi, vi udstråler, kan vi også optimere de resultater, vi skaber. Alle giver og forbruger energi, og på den måde kan man se alle teams som små selvstændige energisystemer.

I mit foredrag og efterfølgende workshop åbnes der op for en masse ’gammel’ viden, som vi bliver nødt til at tage til os, hvis vi fremover vil skabe sunde og engagerede virksomhedskulturer. Energien ligger sjældent i penge, nøgletal og performancemål, men i det der skaber dem.

LIDT OM STEEN BOSEBJERG

Min opgave er at inspirere og åbne for nye perspektiver. Jeg tror på, at der er stor sammenhæng mellem vores evne til at kommunikere og de resultater, vi opnår. I dag skabes konkurrenceevne gennem de immaterielle værdier, og her er medarbejderne ofte virksomhedens vigtigste medie.

Branding er i min verden en ledelsesfilosofi – altså et sæt spilleregler, hvorfra en virksomhedskultur opbygges. Hvor mennesker interagerer, opstår der også energier. Det er de energier, vi tjekker ind på arbejdet med, der afgør, hvor godt vi performer, og det er de energier, vi tjekker ud med, der afgør det overskud, vi har til familie og venner. Energi er brændstoffet, der binder virksomhedens ressourcer sammen. Og her er der en verden til forskel på at køre på højfrekvente eller lavfrekvente energier.

Gennem mine år med Bosebjerg Insighthar jeg rådgivet op mod 100 forskellige danske og internationale virksomheder. Man lærer meget om ledelse, mennesker og kulturer ved at være med på sidelinjen. Virksomhedskulturer er forskellige, men temaerne for de udfordringer, der er på agendaen, har flere fællestræk end forskelligheder.

Branding handler ikke om at ‘finde ud af’, men om at ‘finde ind til’

Uanset om man arbejder strategisk med branding eller ej, har virksomheden, fra den dag den bliver navngivet et brand, og er således underkastet de spilleregler, der ligger i branding. Så kan man vælge at lade sit brand udvikle sig tilfældigt, eller man kan begynde at arbejde strategisk med branding, og dermed opstille nogle rammer for sit brands adfærd.

Det er ledelsen, der sætter kursen. Stærke brands lever i stærke kulturer. Det er således i den kulturelle forankring, at virksomhedens konkurrenceevne udspringer. Branding kræver kulturbærere, der kan kommunikere virksomhedens mål, tro og strategier. Moderne ledere er dygtige kommunikatorer. Det handler om at samle holdet, udvikle de enkelte ’medspillere’, og være bevidst om de oplevelser, virksomheden producerer i sine relevante berøringsflader.

Vil du vide mere om, hvorfor branding er en ledelsesdisciplin, og hvordan der sikres et ‘udefra og ind’ perspektiv i en brandingproces, så ring 22214230 eller skriv mig en mail på sb@bosebjerg.dk.

22 minutters smagsprøve

Her er en TED-udgave af foredraget ‘Branding – religion, skældsord eller ledelsesfilosofi’. Klik på videoen og få en forsmag på hhv. Steen som foredragsholder og nogle af de pointer han har.

Branding er et begreb, der gennem årerne er blevet brugt og misbrugt. For Steen er branding fundamentet i ethvert forretningsgrundlag. Der er herfra, de ‘historier’ som skal tiltrække kunder og medarbejdere, starter. ‘Du er, hvad du kommunikerer’. Tager man den fulde konsekvens af dette udsagn, så accepterer man også, at virksomheder skabes og udvikles gennem de oplevelser, som produceres i de relevante touch points.