It’s all about people

Al forretning handler dybest set om relationer. Derfor er stort set alle brancher i en ’people to people business’. Værdien af en ledelse, der spreder god energi, er åbensindet og formår at få det bedste frem i deres kolleger er altafgørende, når målsætninger skal nås. Vindermentalitet er en vigtig ingrediens, men det er, når cheferne formår at ’parkere egoet’, at vi for alvor kommer til at spille som et hold. Det handler m.a.o. om at bygge en salgskultur baseret på tillid og anerkendelse. Det får os alle til at vokse.

Vi vælger selv vores ledere
Moderne virksomheder er ikke længere baseret på ’magt’ men på at ’magte sammen’. Dybest set har vi altid selv valgt vores ledere. Kan du som leder ikke inspirere, motivere og gå forrest, er der sjældent nogen, der følger dig, og dermed ingen at lede. Der er således stor forskel på at være formel og reel leder. Der er mange forskellige opskrifter på god ledelse. Kommunikation er i min verden den altafgørende disciplin for at opnå en ledelsesmæssig legitimitet. Og det starter med at udkomme og fortælle sit team, hvad man tror på og hvorfor. M.a.o. at definere sin ’spillestil’, sikre retning og herudfra få etableret den forventningsafstemning, der er så vigtig for at få sine kolleger til at performe optimalt.

Inspiration er altid en vigtig energikilde
Mit foredrag ’Tænd din indre energizer’ handler om arbejdsglæde, om hvordan du får det bedste frem i din chef, dine kolleger og frem for alt dig selv. Det handler om selvindsigt, om at kunne sige til og fra – Og frem for alt møde udfordringer med åbne energier. Alt sammen lettere i teorien end i praksis. Du kan læse lidt mere om foredraget her på sitet.