HVEM HAR TAGET MIN ENERGI?

NÅR FRYGTEN FOR AT FEJLE, BLIVER STØRRE END MODET TIL AT LYKKES…

Det er blevet efterår, og de to mus Magnus og Vitus er trukket i arbejdstøjet. Skovbunden skal høstes for det forråd, der skal sikre, at vinteren ikke leves igennem på tomme maver. Den ambitiøse musekoloni har sat performancemål for alle. Nu skal alle ressourcer mobiliseres.

Magnus og Vitus begiver sig ud på deres jagt efter føde. Det er meget forskellige tilgange, de har til opnåelsen af deres mål. Magnus er den disciplinerede, der har det bedst med at følge planen, fokusere på målsætninger og frem for alt ikke komme for lagt væk fra sin ’komfort zone’. Hvor Magnus er drevet af tunge energier som pligt, frygt og skyld, er Vitus hans mentale modstykke, hvor nysgerrighed, spontanitet og kreativitet er hans styrker. Sammen udgør de en stærk enhed, men den er også sårbar, når presset udefra vokser.

”Hvem har taget min energi” er en fabel, der handler om forskelligheder, og om kunsten i at kunne rumme hinandens styrker og svagheder. 2+2>4 er det simple regnestykke, når det lykkes os at parkere egoet – og dermed frygten, kontrollen, anerkendelsesbehovet og alle de andre følelser, der binder vores energier. Det er en ledelsesbog, der reelt berører alle livets forhold, nemlig interaktionen mellem individer. Bogen er inspireret af Spencer Johnsons ’Hvem har flyttet min ost’, så synes du om denne klassikker, er der god chance for, at du også vil læse ”Hvem har taget min energi?” med stor lyst.

ET PAR FOREDRAG MED KANT

Find din indre energizer
Det er, når vi får det bedste frem i hinanden, at tingene går op i en højere enhed. Det handler om at tage ansvar for sig selv, parkere egoet og tjekke ind med den rette energi. 0-fejlskulturer, silo-tænkning, mig-først og kontrol er alle symptomer på energier, der udspringer af ’frygt’, og bidrager sjældent til arbejdsglæden.

Når tal erstatter den sunde fornuft
Vækstmål og andre økonomiske nøgletal har i mange år været omdrejningspunktet for moderne virksomhedsledelse. I dag bliver mange virksomheder styret efter en tidshorisont på et kvartalsregnskab med den konsekvens, at  mange virksomheder befinder sig i en identitetskrise.