Bureaukonkurrencer – et (u)nødvendigt onde.

Ser man på, hvor mange penge der årligt bruges på personalerekruttering, kan det undre, hvor tilfældigt og respektløst valg af reklamebureau ofte gribes an. Laves en kalkulation over, hvad det reelt koster at skifte reklamebureau, vil de fleste blive mere end overrasket. Fuldstændigt analogt med at det i snit tager et år at få en medarbejder til at falde 100% til, så skal man minimum tilregne det samme for at få et bureausamarbejde til at fungere optimalt.

Kreative som målgruppe

Den gode idé er stadig den gode reklames varemærke, og det er hårdt arbejde at finde frem til gode idéer, der samtidig er rigtige. Briefingen er styringsværktøjet der forbinder strategi og eksekvering. Alt for sjældent bliver kreative behandlet som én målgruppe. I briefingen er der kun én målgruppe, nemlig det kreative team, der skal føde idéen.

Marketings vej til direktionsgangen, interview med Steen Bosebjerg

Marketing står ved en T-vej. Drej til venstre, og accepter rollen som ’Afdeling for teoretisk salg’ eller drej til højre og få marketing positioneret på direktionsgangen. ”Det er i dag finansfolkene, der sætter agendaen, og her har marketing stået forrest, når der er blevet skåret i budgetterne. Bl.a. fordi marketing traditionelt er rigtig dårlig til at synliggøre værdien af deres indsatser”, siger Steen Bosebjerg, ejer af Bosebjerg Insights og forfatter af branding-bogen Oplevelsesregnskabet.

Not invented here syndromet -Brandings største fjende

Det er sagt før, og der er formentlig ingen, der er uenige. Det tager mange år at bygge
et Brand op. Alligevel er reklameblokke, trafik og ugeblade domineret af ”smid tøjet” reklame, hvor det alt for mange gange er idéen, der løber med Brandet. Skal der arbejdes strategisk med Brands, kræver det at, kreativiteten følger Brandingens præmisser, og ikke styres ud fra tilfældige indfald og personlige motiver.

Energi som ledelsesparadigme

”Hvad ville der ske, hvis vi afskaffede benævnelsen kr/øre i et år?” Dette spørgsmål fremkalder typisk et par ekstra panderynker hos tilhørerne, når Steen Bosebjerg stiller det i sit foredrag. Spørgsmålet er da også relativt konventionsbrydende for den virkelighed, de fleste af os befinder os i. Steens pointe er, at det ikke er målene, vi stiller os, men den energi vi investerer for at nå dem, der afgør succesraten. Dette budskab er der kommet en god lille bog ud af, ”Hvem har taget min energi?”, der sætter den performancekultur, mange virksomheder navigerer efter, i et interessant perspektiv.

Den gode idé og den mætte forbruger

Danmark er et lille land med stolte traditioner og international anerkendelse indefor film, arkitektur og design. Den samme hæder kan man ikke ligefrem bryste sig med i reklamebranchen. Hvad er gået galt lige her, og hvad er det reklamebranchen mangler i forhold til sine beslægtede brancher?