OPLEVELSESREGNSKABET

DET ER MELLEM TOP- OG BUNDLINJE, AT VÆRDIEN SKABES…

Karakterbogen i mange virksomheder består af økonomiske nøgletal. Et ensidigt fokus på top- og bundlinje gør, at mange virksomheder ikke alene befinder sig i en økonomisk krise, men også i en identitetskrise. Fokus på hvad og hvorfor mistes i jagten på marginalerne. Det er talfolkene, der sætter agendaen – specielt når bundlinjen ikke leveres. Og så er tidshorisonten i mange virksomheder reduceret til et kvartalsregnskab.

Steen Bosebjerg sætter med sin bog fokus på den talfiksering og kassetænkning, som er blevet en del af mange funktionschefers hverdag. Steen Bosebjerg påpeger præcist og skarpt, at vi bliver nødt til at gøre op med de meget faktuelle værktøjer, ledelserne hidtil har styret efter. Det er mennesker, der skaber værdien i virksomhederne. Derfor bliver ledelserne i endnu højere grad nødt til at navigere efter, at konkurrenceevne i dag skabes gennem virksomhedens kommunikation, og at kompetente og engagerede medarbejdere er det afgørende for succesfuld business.

Det er stærke virksomhedskulturer, der skaber stærke brands. Motivation, involvering og energigivende målsætninger er afgørende parametre i kampen om tiltrækning og fastholdelse af såvel kunder som medarbejdere. Virksomheder lever af deres evne til at skabe relationer, og skal denne disciplin forfines, kræver det fokus, feedback, konsekvens og nytænkning. Ingen virksomhed bliver bedre end de oplevelser, den producerer. Nedton derfor den faktuelle målfokusering, og fokuser i stedet på de indsatser, der investeres i at nå målene. Det er i sidste ende indsatserne, der afgør, om vi når målene.

Læs kapitler

Download kapitel

Interview: TORSTEN HVIDT
Det handler om at være tro mod sit kald
Download interview

Download kapitel

Interview: CHRISTIAN STADIL
Skab kærlighed mellem målgruppe og brand
Download interview

Download kapitel

Interview: Sofia Maning
Tænk med både hoved og hjerte
Download interview

Download kapitel

Interview: Jørgen Lindegaard
Tal bliver ikke bedre af, at vi sidder og kigger på dem
Download interview

Download kapitel

Interview: Asger Aamund
Hvordan skal der navigeres i den globale tankeboble
Download interview

Download kapitel

Interview: Anne Hegtmann
Branding er ikke et projekt, men en proces
Download interview

Download kapitel

Interview: Martin Thorborg
Frygten er iværksætterens store drivkraft
Download interview

Download kapitel

Interview: Tom Knutzen
Balancegangen mellem effektivitet og udvikling
Download interview

Download kapitel

Interview: Louise Gade
Politikere skal vise lederskabs
Download interview

“I dag kan ca. 70% af en virksomheds værdi relateres til immaterielle aktiver. I lyset af dette stiller Bosebjerg nogle fundamentale spørgsmål om, hvad der kræves af fremtidens vindervirksomheder i en verden, hvor det er branding, medarbejdere og kunderelationer, der udgør de reelle konkurrenceparametre”

Steen Ernland, Direktør og Senior Partner i Korn/Ferry International 

“Blot de 9 interview gør denne bog interessant i sig selv. Samtidig rejser Steen Bosebjerg en række spændende problemstillinger i forholdet mellem en virksomheds egentlige værdier og det virksomheden bliver målt på. Oplevelsesregnskabet er en glimrende bog med stof til eftertanke.”

Claus Kjær Poulsen, Partner i PricewaterhouseCoopers

”Den offentlige sektor må erkende, at vi befinder os i en konkurrencesituation, som bl.a. handler om at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere. Vi producerer om nogen oplevelser, og det kræver som Steen Bosebjerg fint redegør for, et helt nyt ‘mind set’ fra såvel politikere som medarbejdere.”

Claus Thykjær, Vicekommunaldirektør i Gribskov Kommune