INDSPARK #1

Mål styrer adfærd – hvad måler vi på, og hvad er udbyttet?

Ambitiøse mennesker elsker at blive målt. Feedback er som bekendt forudsætningen for udvikling. Men hvad måler vi vores medarbejdere på i dagligdagen? Jeg er af den opfattelse, at mål skal motivere og give mening. Alt for ofte oplever jeg, at vi evalueres på målepunkter, som vi reelt ingen indflydelse har på. Jeg ser virksomheder som oplevelsesmaskiner, og det er de oplevelser der dagligt produceres overfor medarbejdere, kunder og omverden, der afgør, hvor godt vi performer økonomisk såvel som overfor hinanden. Læs evt. ’Appitizeren’ til min bog ’Oplevelsesregnskabet’ for mere inspiration, som du kan downloade her på sitet.

INDSPARK #2

Hvordan spiller vi ’foldbold’ i vores kultur?

At lede en virksomhed bygger principielt på de samme grundsten som at træne et fodboldhold. Fælles for begge er, at vi har et team, som vi skal have til at performe. Der er et hold der skal sættes, nogle spillere der skal fungere sammen, og individer der principielt alle skal behandles forskelligt. Forud for dette kommer det allervigtigste, nemlig vores spillestil. Hvad tror vi på og hvad driver os? Hvad er vores kulturelle arv og hvad gør os unikke? Hvor skal vi hen, og hvad kræver det af bidrag fra de enkelte kolleger?

INDSPARK #3

Hvad er ingredienserne i arbejdsglæde, trivsel og samarbejde?

Silo-tænkning er en udfordring i mange større virksomheder, og er et resultat af en naturlig menneskelig adfærd, nemlig at opleve verden fra mit perspektiv. Silo-tænkning vil formentlig være den største omkostningspost på årsregnskabet, hvis den blev gjort målbar. En omkostning der er resultat af mistet energi, humør, frustrationer, spildtid, for mange interne møder, om’ere, m.v. Dybest set er det en ledelsesopgave at rive siloerne ned, men alle i organisationen bærer et fælles ansvar for en ’dem og os’ kultur, og i mit objektiv er det en ’virus’, der skal bekæmpes med alle midler.

INDSPARK #4

Tanker styrer følelser

Det er de tanker, du fylder din ’harddisk’ med, som styrer din tilgang til de ambitioner, drømme og mål, der skal udleves. De fleste af os udnytter kun en brøkdel af vores potentiale. Tanker skaber følelser, og tanker kan ’fucke’ rigtig meget op. Skal vi optimere energien i teams, på individplan, i virksomheden, er det vigtigt, at vi forstår dualiteten mellem tanker og følelser

INDSPARK #5

Hvordan får vi alle til selv at tage ansvar for forandringer og udvikling?

Vi mennesker kan være vores egen største fjende. Comfort-zonen klamrer mange sig til, fordi vi tror, det er trygt og rart. Virkeligheden er imidlertid en anden. Det er, når vi har mod til at hoppe ud af denne zone, vi for alvor oplever personlig vækst og livskraft. Verden forandrer sig konstant. Den der klarer sig bedst i konkurrencen om kundernes, medarbejderenes og omverdenens gunst, er dem der er hurtigst til at tilpasse sig. I en moderne verden er nysgerrighed, mod, omstillingsevne, m.v. væsentlige konkurrenceparametre, som alle udspringer af den kultur ledelse og medarbejdere fremelsker.

INDSPARK #6

Du tiltrækker det, du udstråler – hvad er teamets energifelt?

’Law of Attraction’ har du sikkert hørt om. Men hvor god er du til at leve efter det? Vi udsender alle energier. Energifelter kan måles. Nogle dage er vi på højfrekvente energier og andre dage på mere lavfrekvente. I dagligdagen kommer det til udtryk ved, at nogle gange lykkes ting lettere end andre. Sælgere oplever at salg avler salg. Kundeservice oplever at høj kundetilfredshed avler glade kunder. R&D oplever at idéer avler idéer. Vi siger, at vi ridder på succesbølgen. Ved at blive bevidst om den energi vi udstråler, kan vi og så optimere de resultater, vi skaber i virksomheden. Vi giver og forbruger energi. Hvad gør du mest af?